Emergency response +31 10 454 99 11

Overview news and press releases

Geselecteerde filters:
Press release
Corporate news

Boskalis update inkoop eigen aandelen

Papendrecht, 23 november 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft in de periode van 16 november tot en met 20 november eigen gewone aandelen ingekocht. De inkoop vond plaats binnen het kader van het op 15 maart 2019 aangekondigde aandelen-inkoopprogramma. Klik  hier voor een volledig overzicht van de individuele transacties. Mits er in de voorafgaande week gewone aandelen zijn ingekocht, publiceert Boskalis gedurende het aandelen-inkoopprogramma elke maandag een persbericht. Geïnteresseerden kunnen zich via  ir@boskalis.com abonneren op deze persberichten. Een overzicht van de voortgang van het programma wordt eveneens bijgehouden op www.boskalis.com/sharebuyback2019-2020. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Trading update: Boskalis handhaaft verwachting EBITDA 2020

Papendrecht, 6 november 2020 HOOFDPUNTEN DERDE KWARTAAL Omzet stabiel ten opzichte van het eerste halfjaar Dredging: sterke bezetting van de sleephopperzuigers Offshore Energy: goede bijdrage vanuit zowel contracting als services Salvage: aanhoudend druk Orderportefeuille: EUR 4,4 miljard Stevige netto kaspositie verder verbeterd VOORUITZICHTEN 2020 Dredging: stabiel marktbeeld met de nodige COVID-19 gerelateerde disrupties Offshore Energy: goed jaar voor Seabed Intervention en groei Survey door toevoeging Horizon Salvage: bijzonder goed jaar Handhaven 2020 EBITDA-verwachting: evenaren EBITDA-niveau 2019 ‎Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft een goed derde kwartaal afgesloten. De kwartaalomzet was vrijwel stabiel in vergelijking met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar, ook gecorrigeerd voor valuta-effecten, acquisities en desinvesteringen. De gevolgen van de COVID-19 pandemie laten zich onverminderd voelen. Daar waar het al uitdagend was om projecten buiten Europa operationeel draaiend te houden, is het inmiddels ook steeds complexer geworden om dit binnen Europa te doen. Desalniettemin is Boskalis er ook in het afgelopen kwartaal redelijk goed in geslaagd de projecten uit te voeren en de bezetting van de schepen op peil te houden. Deze bijzondere prestatie was niet mogelijk geweest zonder de inzet en flexibiliteit van alle medewerkers, terwijl de gezondheid en veiligheid voorop is blijven staan. De orderportefeuille bedraagt per eind september EUR 4,4 miljard en is daarmee licht gedaald ten opzichte van eind juni. In het derde kwartaal is voor ruim EUR 0,3 miljard aan werk aangenomen. De goed gevulde orderportefeuille biedt een stevige uitgangspositie voor de rest van dit jaar met tevens een gezonde basis voor 2021. Aanbestedingsprocedures bij klanten voor nieuwe opdrachten worden in veel gevallen nog wel uitgevoerd, maar de processen duren door COVID-19 langer dan gebruikelijk. Voor geheel 2020 handhaaft Boskalis de EBITDA verwachting. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, zal het EBITDA niveau van 2019 naar verwachting worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020. De al zeer solide financiële positie van Boskalis is in de loop van het derde kwartaal verder versterkt met een toename van de netto-kaspositie tot ruim EUR 250 miljoen. Operationele ontwikkelingen Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra is redelijk conform verwachting verlopen. In vergelijking met het eerste halfjaar nam de bezetting van de hoppervloot toe, maar na een druk eerste halfjaar lag een deel van de cuttervloot in het derde kwartaal stil. De kwartaalomzet lag op een lager niveau vergeleken met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar, vooral door COVID-19 gerelateerde verstoringen in de operatie. In het derde kwartaal is een variëteit aan projecten aangenomen. Naast diverse meerwerkopdrachten betroffen dit hoofdzakelijk projecten in Europa. Boskalis gaat onder andere in Duitsland de bestaande kustverdediging van het eiland Wangerooge versterken, de vaargeul van de Weser tussen Nordenham en Bremerhaven over een afstand van 90 kilometer onderhouden en de haven van Emden op de vereiste diepte onderhouden. Per saldo is het Dredging & Inland Infra orderboek ten opzichte van medio 2020 afgenomen tot EUR 3 miljard. Op 3 november heeft een Duitse federale rechtbank ( Bundesverwaltungsgericht ) zich positief uitgesproken over de aanleg van de Fehmarnbelttunnel. Met dit definitieve groen licht kan Boskalis na de huidige voorbereidende werkzaamheden onverminderd door met de aanleg van de tunnel tussen Denemarken en Duitsland. Bij Offshore Energy is het derde kwartaal goed verlopen en lag de omzet boven het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar. Binnen het cluster contracting heeft Seabed Intervention in het bijzonder goed bijgedragen. Bij Heavy Lifting en de offshore windactiviteiten zijn meerdere projecten mede door COVID-19 vertraagd, met het doorschuiven van omzet en scheepsbezetting naar later dit jaar en 2021 als gevolg. Bij de services activiteiten heeft een combinatie van de lage olieprijs en COVID-19 gerelateerde verstoringen en vertragingen nadelige gevolgen gehad voor Marine Transport & Services. Bij Subsea Services en Marine Survey nam de omzet in het derde kwartaal toe in vergelijking met het eerste halfjaar. Marine Survey was de afgelopen maanden in het bijzonder druk met campagnes langs de oostkust van de Verenigde Staten voor de ontwikkelingen van offshore windparken. De bezetting van de zware-ladingschepen en kraanschepen lag op een lager niveau ten opzichte van het eerste halfjaar, daar waar de diving support vessels, survey-, kabelleg- en valpijpschepen stabiel of beter bezet waren. In het kwartaal is een groot aantal kleinere contacten aangenomen. Naast diverse meerwerkopdrachten betrof dit het contract voor het transport en de installatie van vijf grote drijvende windturbines voor het Kincardine windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland en de installatie van brugsecties van ’s werelds langste hangbrug, de Çanakkale 1915-brug in Turkije. Per saldo is het Offshore Energy orderboek ten opzichte van medio 2020 afgenomen tot EUR 1,3 miljard. In het Towage & Salvage segment heeft Salvage na een uitzonderlijk druk eerste halfjaar ook een goed derde kwartaal gerealiseerd. De omzet lag op een vergelijkbaar niveau met het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. De uitvoering van twee bergingsopdrachten in de Indische Oceaan en de berging van een schip in het Noordpoolgebied bij Spitsbergen droegen bij aan de kwartaalomzet. Bij Towage lag de bijdrage van de towage joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) iets boven de kwartaalbijdrage van het eerste halfjaar. Financiële positie Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de COVID-19 uitbraak verder aangescherpt. Om de financieel sterke positie te waarborgen zijn diverse initiatieven genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het temporiseren van investeringen. Na de publicatie van de halfjaarcijfers is het aandelen-inkoopprogramma hervat en inmiddels is 70% van het programma voltooid. Medio oktober heeft Boskalis een financiering voor de nieuwe megasnijkopzuiger Krios afgesloten door middel van een met een exportkredietverzekering gedekte lening. Met deze faciliteit van EUR 121 miljoen, waarvan reeds EUR 106 miljoen is getrokken, heeft Boskalis een substantieel deel van de nieuwbouwkosten van de Krios geherfinancierd. De looptijd van de faciliteit is twaalf jaar, met een lineaire aflossing en all-in financieringskosten van circa één procent. De financiële positie is in de loop van het kwartaal verder versterkt met een toename van de netto-kaspositie tot ruim EUR 250 miljoen, exclusief IFRS16 gerelateerde leaseverplichtingen. Met de aanwezige liquide middelen en bankfaciliteiten heeft Boskalis thans een direct beschikbare financieringsruimte van ruim EUR 1 miljard. Vooruitzichten 2020 De COVID-19 pandemie en de gevolgen daarvan zullen zich naar verwachting de komende maanden onverminderd doen voelen op zowel maatschappelijk als economisch vlak. Hoewel het onmogelijk is om de omvang en de duur van de impact te voorspellen, heeft Boskalis met een goedgevulde orderportefeuille en een uitzonderlijk solide balans een sterke uitgangspositie. Voor 2020 verwacht de Raad van Bestuur, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille, en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat het EBITDA-niveau van 2019 van EUR 376 miljoen zal worden geëvenaard, gecorrigeerd voor de bijzondere lasten uit het eerste halfjaar 2020. Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 220 miljoen voorzien met inbegrip van dry dockings en exclusief eventuele acquisities zoals het begin dit jaar verworven restbelang in Horizon. FINANCIËLE AGENDA 4 maart 2021 Publicatie jaarcijfers 2020 12 mei 2021 Trading update eerste kwartaal 2021 12 mei 2021 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 19 augustus 2021 Publicatie halfjaarcijfers 2021 12 november 2021 Trading update derde kwartaal 2021 Consensus financiële prognoses Boskalis verzamelt voorafgaand aan de publicatie van de (half)jaarcijfers en geplande trading updates de financiële prognoses ( estimates ) van sell-side analisten die Boskalis volgen. Het gemiddelde van deze prognoses ( consensus estimates ) kan op de website van Boskalis worden geraadpleegd boskalis.com/IR/estimates . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Dit is een persbericht van Boskalis op grond van artikel 17 paragraaf 1 van de European Market Abuse Regulation (596/2014). Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
News
Corporate news

Boskalis neemt 5.350 zonnepanelen in gebruik, goed voor 15% eigen verbruik in Nederland

Papendrecht, 26 oktober 2020 Boskalis heeft de afgelopen maanden ruim 5.350 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van zijn distributiecentrum in Vlaardingen. Met deze panelen genereert de onderneming circa 1,6 miljoen kilowattuur groene stroom per jaar, hetgeen gelijk staat aan het verbruik van 560 huishoudens. Het nieuwe distributiecentrum is medio 2019 in gebruik genomen voor de logistieke ondersteuning van de uiteenlopende Boskalis-projecten wereldwijd. Het platte dak van ruim 16.000 vierkante meter leent zich uitstekend voor dit grote aantal zonnepanelen. Boskalis heeft dit project in partnership met Zonnegilde en Triodos Bank Nederland gerealiseerd. Peter Berdowski, CEO Boskalis, “Met het grootschalig opwekken van zonne-energie zetten we een belangrijke stap in de realisatie van onze duurzaamheidsambities voor onze kantoren en distributiecentra. Dit distributiecentrum is direct CO 2 negatief en met het totaal geïnstalleerde vermogen is Boskalis voor 15% zelfvoorzienend in Nederland. Wij maken al jaren gebruik van 100% groene stroom op onze Nederlandse locaties en gaan met deze investering in Vlaardingen een stap verder door deels zelfvoorzienend te worden. In navolging van ons distributiecentrum in Vlaardingen zijn we ook op onze campus in Papendrecht gestart met het installeren van zonnepanelen en onderzoeken we mogelijkheden om verder op te schalen. Hiermee komen we een stapje dichter bij de realisatie van onze  CO 2- -neutrale doelstelling.”‎ Voor meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van Boskalis en onze net-zero doelstelling verwijzen wij naar ons Sustainability Report . VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Over Zonnegilde: Zonnegilde B.V. is dé specialist op het gebied van het realiseren van zonnepanelen-projecten voor de zakelijke eindgebruikers. Zij werken uitsluitend voor klanten die duurzaamheid in hun werk- en leefomgeving serieus nemen en op zoek zijn naar een kwalitatief, hoogstaand en passend antwoord hierop. Door haar specifieke expertise werken zij met de meest actuele technologie en producten, waardoor klanten verzekerd zijn van een duurzame, slimme oplossing. Zonnegilde verzorgt de aanvraag van de SDE+ subsidie, de plaatsing, het onderhoud van de PV-installatie en de uitwerking van financiering. www.zonnegilde.nl Dit nieuwsbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis financiert nieuwe mega snijkopzuiger met door exportkredietverzekering gedekte lening

Papendrecht, 13 oktober 2020 Boskalis heeft vandaag de financiering voor zijn nieuwe mega snijkopzuiger Krios afgesloten door middel van een innovatieve lening die gedekt is door een exportkredietverzekering (EKV). Het betreft hier de eerste EKV verzekerde financiering in zijn soort in Nederland. Met deze faciliteit van EUR 121 miljoen heeft Boskalis een substantieel deel van de nieuwbouwkosten van de Krios geherfinancierd. De met een EKV gedekte lening voor Nederlandse exporteurs is eind 2019 door het Nederlandse ministerie van Financiën geïntroduceerd. De regeling is gericht op indirecte export, wat in het geval van Boskalis een nieuw gebouwd baggerschip betreft dat op projecten in het buitenland zal worden ingezet. De Krios wordt momenteel bij IHC in Nederland gebouwd. De door ING en de Rabobank verstrekte lening is geherfinancierd onder een zogenaamde CIRR-regeling ( Commercial Interest Reference Rate ) en wordt gedekt door Atradius Dutch State Business. De looptijd van de faciliteit is twaalf jaar, kent een lineaire aflossing en de all-in financieringskosten bedragen iets minder dan één procent. Naast het aantrekkelijke all-in tarief sluit de lange looptijd van de faciliteit uitstekend aan bij de lange economische levensduur van het schip. Bovendien sluit deze nieuwe lening goed aan op de huidige financieringsstructuur van Boskalis, resulterend in een goed gespreid en langlopend profiel. Naast deze twaalfjarige faciliteit heeft Boskalis USD 325 miljoen uitstaan in US Private Placements , af te lossen in juli 2023, en beschikt Boskalis tot april 2025 over een thans ongebruikte Revolving Credit Facility van EUR 500 miljoen. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons . Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis verwerft meerdere contracten voor baggeractiviteiten in Duitsland

Papendrecht, 12 oktober 2020 ‎Boskalis heeft onlangs drie contracten aangenomen voor kustbeschermings- en havenonderhoudsactiviteiten in Duitsland. Deze bagger-gerelateerde contracten hebben voor Boskalis een gezamenlijke waarde van EUR 45 miljoen en gaan de komende maanden van start. Het eerste contract is voor het verbeteren van de bestaande kustverdediging op het eiland Wangerooge om de bewoners van het eiland te beschermen tegen overstromingen en is gegund door het Duitse Waterwegen- en Scheepvaartbureau WSA Weser-Jade-Nordsee. Dit project wordt samen met een lokale Duitse partner uitgevoerd en omvat de versterking van de strekdammen en oeverbescherming door middel van onder meer 200.000 ton steen. Naast een backhoe dredger zal een aantal splijtbakken worden ingezet. De werkzaamheden gaan in november 2020 van start en zullen naar verwachting eind 2021 worden afgerond. Daarnaast heeft Boskalis een opdracht ontvangen van het WSA Weser-Jade-Nordsee voor het onderhoud van een 90 kilometer lang deel van de vaargeul van de Weser tussen Nordenham en Bremerhaven. In het kader van een tweejarig onderhoudscontract zal Boskalis in totaal circa 14 miljoen kubieke meter zand en slib baggeren, dat op aangewezen locaties langs de rivier zal worden gedeponeerd. Boskalis zal een middelgrote sleephopperzuiger inzetten voor het uitvoeren van de baggerwerkzaamheden die begin 2021 aanvangen en tot eind 2022 voortduren. Het derde contract dat Boskalis heeft verworven, is gegund door Niedersachsen Ports voor het onderhoud van de haven van Emden, een van de grootste Duitse Noordzeehavens. Vanaf 1 november 2020 zal Boskalis de haven op de vereiste diepte houden door jaarlijks circa 2,7 miljoen kubieke meter zand en slib te baggeren met een sleephopperzuiger voor twee opeenvolgende jaren. De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag in onze markten stimuleren: groei van de wereldeconomie, toename van het energieverbruik, wereldwijde bevolkingsgroei en de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering. Het project op het eiland Wangerooge is gericht op het bestrijden van de gevolgen van extreem weer in verband met de klimaatverandering. De activiteiten in de Weser en de haven van Emden worden voor een groot deel gedreven door de noodzaak om de havens toegankelijk te houden voor de wereldwijde handel over zee. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis bij uitstek in staat om een belangrijke maatschappelijke rol te spelen bij het creëren en beschermen van welvaart en het bevorderen van de energietransitie.   VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Press release
Corporate news

Boskalis’ veelzijdige en gespecialiseerde vloot benodigd voor twee uitzonderlijke transport- en installatieprojecten

Papendrecht, 2 september 2020 Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft onlangs twee uitzonderlijke projecten aangenomen. Het eerste project omvat het transport en de installatie van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine windpark voor de kust van Aberdeen in Schotland.  Het tweede project omvat de installatie van brugsecties van ’s werelds langste hangbrug, de Çanakkale 1915-brug in Turkije. Doorslaggevende factoren voor de toekenning van beide contracten zijn Boskalis’ veelzijdigheid op het gebied van offshore transport- en installatiewerk en de grote variëteit aan gespecialiseerd Boskalis-materieel waarmee het de projecten integraal kan uitvoeren. Kincardine drijvend windpark Voor Cobra Wind International Ltd gaat Boskalis het transport en de installatie verzorgen van vijf drijvende windturbines voor het Kincardine offshore windpark, vijftien kilometer voor de kust van Aberdeen. Voor Boskalis wordt dit het eerste drijvend windpark project. De turbines met een vermogen van elk 9,525 megawatt zullen worden verankerd op een diepte van zestig tot tachtig meter. In september 2020 start de zware anchor handling tug (AHT) BOKA Falcon met de installatie van de ankers en kettingen op de zeebodem. Ondertussen vindt het transport van de drijvende fundaties plaats vanuit Ferrol in Spanje naar Rotterdam, waarvoor Boskalis de Fjord als half-afzinkbare bak inzet. In Rotterdam worden de fundaties voorzien van de windturbine, waarna de drijvende windturbines naar het windpark worden gesleept. Naast de BOKA Falcon en Fjord worden voor dit project drie Boskalis AHT’s ingezet. Çanakkale 1915-brug Voor de 4.600 meter lange Çanakkale 1915-brug in Zuidwest-Turkije gaat Boskalis twintig brugdeelsecties installeren. Voor het hijsen en installeren wordt de drijvende bok Asian Hercules III ingezet, een van de weinige bokken ter wereld met voldoende reikwijdte. Bij deze werkzaamheden die in 2021 zullen plaatsvinden, zal tevens een eigen AHT assistentie verlenen. In 2019 was Boskalis reeds betrokken bij de bouw van de brug met de installatie van de funderingen van de brugpijlers en diverse andere hijs- en transportoperaties van stalen en betonnen brugelementen. Opdrachtgever is DSLY; een consortium van het Zuid-Koreaanse Daelim en SK Group, en de Turkse partners Limak Holding en Yapı Merkezi. VOOR MEER INFORMATIE Investor relations: Martijn L.D. Schuttevâer ir@boskalis.com Pers: Arno Schikker press@boskalis.com T +31 786969310 ‎ Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (Keppel Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 700 schepen en vaartuigen en 9.600 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons. Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com .  

Lees meer
Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7