Emergency response +31 10 454 99 11

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam heeft Boskalis Nederland in combinatie met Van Oord Nederland de Doorn, een onderwaterdam bij de entree van de Botlek (havennummer 4030), verwijderd. De entree van de Botlek is één van de drukste vaargebieden van de Rotterdamse haven. Door het weghalen van de Doorn is de nautische bereikbaarheid voor, met name diepstekende schepen in het Botlekgebied, verbeterd. Dit is belangrijk voor de schaalvergroting in de scheepvaart.

De eerste mijlpaal in het project was het verdiepen naar -12m NAP vòòr 29 september 2014. Hierdoor werd het mogelijk voor het grootste cruiseschip ter wereld “Oasis of the Seas” om de werf Keppel Verolme te bereiken. Dankzij de inzet van een aantal kraanschepen in combinatie met duw-sleepboten met splijtbakken is deze deadline gehaald. Het tweede deel van het werk bestond uit het verder verdiepen van de Doorn tot een diepte van -15.25m NAP. Hiervoor is de sleephopperzuiger “Willem van Oranje” ingezet.

De reden van deze verdieping was dat diepstekende schepen een manoeuvre moesten maken om in de Botlek te arriveren, die alleen kon worden uitgevoerd bij zeer lage stroomsnelheden (circa een half uur per getij). Dat kwam door een onderwaterdam die bij de uitgraving van dit havengebied in de jaren vijftig was blijven liggen om het dichtslibben van de Botlekhavens tegen te gaan. Door het weghalen van de dam kon een verruiming van de getijpoort voor diepstekende schepen plaatsvinden. Daardoor kon de capaciteit worden vergroot van één naar drie schepen per getij. Bovendien kon de diepgang worden vergroot tot 14,1 meter. In de nieuwe situatie kunnen alle schepen veel vlotter en veiliger de Botlekhavens bereiken.

Werkzaamheden

In total heeft de aannemerscombinatie Boskalis/Van Oord circa 500.000 m3 uit de monding van de Botlek weg gebaggerd.

Het werk bestond in hoofdzaak uit:

  • Baggeren van de Doorn;
  • Storten van de vrijkomende baggerspecie;
  • Inmeten voor-, tijdens en na de werkzaamheden.

 
Bron foto 2 + 3 slider: Havenbedrijf Rotterdam

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7