Emergency response +31 10 454 99 11

PREVIEW

In een bijzondere alliantiecontractvorm versterken het Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier en Boskalis Nederland als samenwerkingspartners de Markermeerdijken. Doel is dat deze voor de komende 50 jaar veilig zijn.

Onder aanvoering van Boskalis Nederland voert het consortium Boskalis Nederland en VolkerWessels ondernemingen KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort de werkzaamheden uit. In de alliantie werken medewerkers van HHNK en Boskalis Nederland veel intensiever samen dan gebruikelijk.  Niet alleen de technische voorbereiding en realisatie wordt gezamenlijk opgepakt, maar de alliantiepartners zijn ook gezamenlijk verantwoordelijk voor  de planstudie en het doorlopen van de juridische procedures. Ook financiële risico’s en meevallers worden gedeeld.

Technische uitdaging

De Markermeerdijken liggen op een ondergrond van veen, de dijk zelf is een monument. Het project kent mede hierdoor enkele bijzondere technische uitdagingen. Er is al uitgebreid onderzoek gedaan naar de situatie. De alliantie is nauw betrokken bij vervolgonderzoeken en denkt mee in oplossingen op basis van de nieuwste inzichten in ontwerp en uitvoering. Het is hierbij een groot voordeel dat Boskalis Nederland al tijdens de voorbereidende fase is aangesloten. Zo kunnen we gericht onze kennis en expertise inzetten voor innovatieve oplossingen.

Omgeving blijft betrokken

De ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam worden versterkt zodat mensen hier veilig kunnen blijven leven, wonen en werken. De omgeving was en blijft nauw betrokken. Het gezamenlijk doel is om zowel veiligheid voor 1,2 miljoen inwoners, als recht doen aan het unieke karakter van deze monumentale dijken.

 

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7