Emergency response +31 10 454 99 11

Het meerjarig in stand houden van vaargeulen en havens met bijkomende werkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat, Perceel 1 en Perceel 2.

Nautisch Gegarandeerde Diepte

Boskalis was verantwoordelijk voor de Nautisch Gegarandeerde Diepte in twee percelen. Met behulp van peilingen werd maandelijks bepaald welke hoeveelheid slib weggebaggerd moest worden, waarbij ook rekening werd gehouden met de te verwachten aanslibbing in de opvolgende maand. Dit heeft ervoor gezorgd dat de Nautische Gegarandeerde Diepte gedurende de contractperiode beschikbaar was voor de scheepvaart.

Perceel 1

Perceel 1 betrof onderhoudsbaggerwerk binnen het beheergebied van dienst Zuid-Holland, en had als doel de toegankelijkheid tot de Rotterdamse havens en het achterland te borgen.

De werkzaamheden bevatten op hoofdlijnen:

  • Onderhoud van de Nieuwe Maas t/m het einde van de Nieuwe Waterweg (km 1001 t/m km 1035,4);
  • Onderhoud van de Oude Maas vanaf de kruising met de Nieuwe Maas t/m de Spijkenissebrug.

Perceel 2

Perceel 2 betrof onderhoudsbaggerwerk in het beheergebied van dienst Zuid-Holland, en had als doel de toegang tot de Europoort en de Maasvlakte vanaf zee te borgen.

De werkzaamheden bevatten op hoofdlijnen:

  • Onderhoud van de vakken Maasmond Calland Beerkanaal en Maasmond.

 

Back to top

Emergency response

Call SMIT 24/7 at
+31 10 454 99 11

Help us to help you.
Keep the following information at hand when you contact us in case of an emergency:
Initial info:
What? Where? When?

Type and cause of accident:
Fire – collision - grounding

Known damage:
What is the known damage? Where is it located?

Contact details:
Which contact details can we use at all times?

24/7